Aannemingsbedrijf Draisma

De vooruitzichten in de bouw zijn gunstig met een groeiprognose van 4,5% in 2017, een stijging van het productievolume en de werkgelegenheid. Dit is goed nieuws voor Erna Roberst, een gedreven HR-adviseur bij Aannemingsbedrijf Draisma B.V. met een warm hart voor het personeel.