Real-HRM

Effectieve en werkbare oplossing voor organisaties

Real-VCA

Voor het ondersteunen van de VCA processen bij organisaties is Real-VCA ontwikkeld. De afkorting VCA staat voor 'Veiligheid Checklist Aannemers' en wordt in verschillende sectoren gebruikt o.a. in de bouw en de petrochemie.

VGM-beheersysteem

Eén van de eerste stappen binnen VCA is het opstellen van actiepunten om uw VGM-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. VGM staat voor ' Veiligheid, Gezondheid, Milieu'. U stelt hier eerst vast wat uw startpunt is. Voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VGM-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt. In Real-VCA wordt deze actielijst vastgelegd.

Centrale registratie

Bovendien zorgt Real-VCA ervoor dat medewerkers automatisch een verzoek krijgen wanneer zij een check moeten doen. Daarnaast vindt u alle informatie rondom VCA op een centrale plaats terug. Alle data in één systeem, altijd en overal tot uw beschikking. Een overzichtelijk systeem dat eenvoudig aangepast en uitgebreid kan worden om zo ook aan uw toekomstige wensen en eisen te voldoen.

Voordelen

  • VGM Startwerkvergadering;
  • VGM instructie;
  • Werkplekinspectie;
  • Trainingen en opleidingen vastgelegd;
  • Registratie Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
  • Automatische signaleringen;
  • Registratie incidenten;
  • Toolboxmeeting;
  • Heldere rapportages.

VGM Startwerkvergadering

Registratie van aanwezigheid bij VGM startwerkvergadering met terugkoppeling naar medewerker.

VGM instructie

Na het aanmaken van de registratie voor de VGM instructie komt deze automatisch bij de verantwoordelijke medewerker terecht.

Werkplekinspectie

Om de medewerker te informeren en de werkplek te inspecteren, worden werkplekinspecties geïnitieerd en geregistreerd.

Trainingen en opleidingen vastgelegd

Real-VCA registreert trainingsaanvragen, opleidingstrajecten, certificaten en financiële gevolgen.

Automatische signaleringen

Het systeem signaleert automatisch meldingen voor PAGO keuringen en registratie PBM.

Registratie Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Registratie van persoonlijke beschermingsmiddelen met daarin de medewerker, PBM, maat van het beschermingsmiddel en vervaldatum.

Registratie incidenten

Een incidentmelding komt via Real-VCA bij de verantwoordelijke medewerker terecht die de melding kan afsluiten met een rapport.

Toolboxmeeting

Om ervoor te zorgen dat de medewerker het aantal verplichte toolboxmeetingen haalt, wordt de medewerker ingeschreven voor een aantal toolboxmeetingen.

Rapportage

Real-VCA biedt heldere rapportages voor de uitgegeven beschermingsmiddelen en uitstaande VCA acties, zodat de verantwoordelijke medewerker direct inzicht heeft en actie kan ondernemen.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met Real-VCA? Laat u informeren via onze nieuwsbrief of neem contact op. Ook bieden we regelmatig webinars aan waarbij we in 25 minuten online uitleggen wat de oplossing voor u kan betekenen.

Meer informatie

Factsheet Real-VCA

Op de hoogte blijven

Inschrijven nieuwsbrief