Real-HRM

Effectieve en werkbare oplossing voor organisaties

Flexibele werkroosters

Deze add-on biedt u de mogelijkheid om een flexibel werkrooster vast te leggen voor medewerkers die niet elke week via hetzelfde schema werken. Het systeem werkt alle gevolgen automatisch bij.

Het aanmaken of wijzigen van roosters heeft diverse gevolgen, bijvoorbeeld voor het fte, verlofrecht, planning of de agenda van een medewerker. Deze module maakt de roosterfunctionaliteit samen met bovengenoemde consequenties integraal onderdeel van de HR-processen. Wanneer iemand een afwijkend aantal uren werkt wordt in Real-HRM automatisch de fte op de medewerkerkaart bijgewerkt, wat weer resulteert in een automatische wijziging van het verlofrecht. Real-HRM berekent hoeveel uren een medewerker werkt en zet dat in de agenda en planning van de medewerker.

Een HR-medewerker hoeft dus niet al deze handelingen handmatig in te voeren, maar hoeft alleen maar het rooster in te voeren; Real-HRM doet de rest.

Uitbreiding roosterfunctionaliteit

De roosterfunctionaliteit is uitgebreid voor het creëren van flexibele roosters.

Eenvoudig flexibel rooster aanmaken

Het aanmaken van roosters is vereenvoudigd en vraagt veel minder handelingen.

Automatische wijziging van het verlofrecht

Met de roosteraanpassingen worden automatische alle gevolgen verwerkt.

Agenda en planning van de medewerkers automatisch bijgewerkt

Met de roosteraanpassingen worden agenda en planning automatisch bijgewerkt.

Voordelen

  • Uitbreiding roosterfunctionaliteit;
  • Eenvoudig flexibel rooster aanmaken;
  • Automatische wijziging van het verlofrecht;
  • Agenda en planning van de medewerkers automatisch bijgewerkt.

Meer informatie?

Wilt u aan de slag met flexibele roosters? Neemt u gerust contact met ons op. Of volg een webinar waarbij we u in iets minder dan 25 minuten zien hoe het werken met flexibele roosters in Real-HRM werkt.

Documentatie

Factsheet Real-HRM

Op de hoogte blijven

Inschrijven voor de nieuwsbrief