Form Authentication

Veilig inloggen.

Real-HRM heeft nu form authentication

Werkt u met intranet of delen medewerkers apparatuur? Dan wilt u waarschijnlijk dat op deze apparaten geen wachtwoord wordt onthouden! Zeker bij HR zaken.

Vanaf versie 3.2 kan in Real-HRM de medewerker met behulp van Form Authentication zelf uitloggen. Dit kan zowel bij de Real-HRM portal als bij Exact Synergy. Daarnaast kan na een instelbare tijdsperiode van inactiviteit (bijvoorbeeld 10 minuten) automatisch worden uitgelogd. Bovendien worden wachtwoorden niet onthouden.

Delen: