Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

DE WIJZIGINGEN IN DE ARBOWET PER 1 JULI 2017 IN HET KORT:
• De medewerker moet toegang hebben tot de bedrijfsarts via een open spreekuur
• De bedrijfsarts moet elke werkplek kunnen bezoeken
• De bedrijfsarts moet een duidelijk omschreven klachtenprocedure hebben
• Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
• De afspraken over de arbodienstverlening moeten worden opgenomen in basiscontract arbodienstverlening
• De sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW worden uitgebreid
• De OR (ondernemingsraad) en en/of de PVT (personeelsvertegenwoordiging) moeten betrokken worden bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.

Bovenstaande zaken dient u te hebben geregeld in een basiscontract met een Arbodienstverlener.

WAT MOET U DOEN IN VERBAND MET DE NIEUWE ARBOWET?
1. Check het basiscontract met uw arbodienst en pas dit aan als het niet voldoet aan de nieuwe eisen. U hebt hiervoor tot 1 juli 2018 de tijd, maar wij adviseren om dit zo snel mogelijk te doen. Moet er een nieuw contract komen? Zorg dan dat dit direct aan de nieuwe minimaal verplichte voorwaarden voldoet.
2. Overleg met de ondernemingsraad (of de personeelsvertegenwoordiging) en maak aanvullende afspraken. Zet het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda.
3. Communiceer het nieuwe arbobeleid en stel de werknemers op de hoogte van de mogelijkheid van een second opinion en een open spreekuur. Bespreek alle wijzigingen met de werknemers.
4. Creëer een ruimte waar de bedrijfsarts terecht kan. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken. Als de bedrijfsarts het nodig vindt om de werkvloer te bezoeken, moet het mogelijk zijn.
5. Richt de klachtenregeling in en communiceer dit met de werknemers. De werkgever en de werknemers kunnen, als de behandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd, een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling. Informeer uw medewerkers hierover.

Bron: HR Base

Delen: