Tijd voor vast contract? Real-HRM signaleert voor u!

Tijdelijke contracten die zijn afgesloten na 1 juli 2015 gaan automatisch over in een vast contract in twee gevallen: wanneer er meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten zijn verstrekt. Of als een medewerker twee jaar lang tijdelijke contracten bij u als werkgever heeft gehad.

Real-HRM signaleert nu automatisch deze twee situaties voor u als HR-medewerker. Zo kunt u tijdig managers informeren om besluitvorming op te starten. Wel zo fijn voor de medewerker die daarna snel weet waar hij of zij aan toe is.

Deze laatste regel rondom tijdelijke contracten geldt pas sinds 1 juli 2015. Er zijn overigens (lopende) CAO’s en branches (voetbal bijvoorbeeld) die afwijken van deze standaard. Alles over overgangen van tijdelijke naar vaste contracten vindt u hier.

 

Delen: